Lappuggla  november 2017

    Södra Öland III         oktober 2017

      Södra Öland II         oktober 2017

  Södra Öland I           september 2017 

 Falsterbo  2017

Runde  juli 2017 

Havsörnar 2017

  Div rovfåglar 2017

Trollsländor
Storlom
Sångsvan
Vadare
Säl
Fyrbeningar
Rovfåglar
Gök
Andfåglar
Strömstare
Växter
Hav, våtmark
Småfåglar o div andra
Svalor
Gäss
Trana
Insekter
Mygg
Ugglor
Häger
Ormar
Månen