Södra Öland           september 2017 

Några havsörnar september 2017

 Falsterbo  31 aug -   4 sept 2017

     Runde Norge            18-20 juli 2017 

 Brun kärrhök ♀ 2017 

 Brun kärrhök ♂ 2017

  Div rovfåglar 2017

 Stora Bötet 17 aug 

Trollsländor
Storlom
Sångsvan
Vadare
Säl
Fyrbeningar
Rovfåglar
Gök
Andfåglar
Strömstare
Växter
Hav, våtmark
Småfåglar o div andra
Svalor
Gäss
Trana
Insekter
Mygg
Ugglor
Häger
Ormar
Månen