Tofsmes
Stenknäck
Blåmes
Grönfink
Sävsparv
Sädesärla
Gransångare
Koltrast
Gök
Nötskrika
Domherre
Pilfink
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Skäggmes
Stare
Mindre korsnäbb
Tornseglare/svalor
Övr småfåglar
Rödhake
Bergfink
Svartmes
Kungsfågel
Grå flusnappare
Stjärtmes
Strömstare
Trädkrypare
Biätare
Sidensvans
Rödstjärt
Bofink
Entita
Steglits
Grönsiska
Svartvit flugsnappare
Större hackspett
Mindre hackspett
Spillkråka
Korp