Tofsmes
Stenknäck
Blåmes
Grönfink
Sävsparv
Sädesärla
Gransångare
Övr småfåglar
Koltrast
Gök
Nötskrika
Domherre
Pilfink
Talgoxe
Nötväcka
Törnskata
Skäggmes
Stare
Mindre korsnäbb
Tornseglare/svalor
Sidensvans
Rödhake
Bergfink
Svartmes
Kungsfågel
Grå flusnappare
Stjärtmes
Strömstare
Trädkrypare
Biätare
Korp
Rödstjärt
Bofink
Entita
Steglits
Svartvit flugsnappare
Grönsiska
Stenskvätta
Större hackspett
Mindre hackspett
Spillkråka