Vildsvin
Rådjur
Kronhjort
Bäver, mink
Utter
Älg
Mufflon
Fälthare
Räv
Dovhjort
Ekorre
Skogshare