Vinterflickslända               (Sympecma fusca) 
Större rödögonflickslända (Erythromma najas)
Ljus lyrflickslända             (Coenagrion puella)
Mörk lyrflickslända           (Coenagrion pulchellum)
Sjöflickslända                   (Enallagma cyathigerum)
Spjutflickslända               (Coenagrion hastulatum)
Röd flickslända                 (Pyrrhosoma nymphula)