Blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens)
Blå jungfruslända            (Calopteryx virgo)