Mosaiksländor är favoriterna bland trollsländor. Vackra och dessutom intressanta att betrakta när hannarna patrullerar sina revir och letar efter honor. Utmaningen är att få dom flygande på bild. Kan säga att det är ett litet helsike då dom sällan står stilla i luften i mer än några enstaka sekunder. Oftast är dom på väg igen när man precis börjat få in dom i sökaren och ska knäppa av. Autofokus är dessutom inte att tänka på utan jag kör här med manuell fokusering. Flera arter är väldigt lika och därmed svårbestämda vilket också är en del av tjusningen med det hela. Övning ger färdighet. Här har jag lyckats fånga 8 arter på bild(jag antar att kejsartrollsländor hör hit), men det finns några till att upptäcka. T ex Grön mosaikslända  eller varför inte Mindre kejsartrollslända som jag såg två gånger på Öland i somras, men ingen bild tyvärr.

     Blå kejsartrollslända
       (Anax imperator)

     Starrmosaikslända
      (Aeshna juncea)

       Brun mosaikslända
       (Aeshna grandis)

       Höstmosaikslända
        (Aeshna mixta)

      Gungflymosaikslända
       (Aeshna subartica)

      Blågrön mosaikslända
        (Aeshna cyanea)

           Kilsfläckslända
         (Aeshna isoceles)

       Vassmosaikslända
       (Aeshna serrata)