Storlom
Trana
Fisktärna
Änder
Gäss
Ejder
Sångsvan
Vadare
Vadare Falsterbo 5 - 8 sept 2016
Häger